Centrum DE WAEGH


Centrum De Waegh is gevestigd  in het vroegere
Waaggebouw aan 
het Plein en aan de Brede Beek in het oude
centrum van Nijkerk.

Zoals in zovele steden was het marktwezen in Nijkerk van 
groot belang voor de stad.
Het weeggedeelte werd voor alle soorten markten gebruikt.

cdwwaaggeb.jpg (26408 bytes)


De gemeente Nijkerk heeft in 1902 en 1904 het gebouw gerealiseerd. 
Later is er voor het gebouw een grote weegbrugvoor vrachtauto’s geplaatst. 
In 1977 is alles buiten gebruik gesteld.

cdwelmu.jpg (9494 bytes)

Om het gebouw op een dergelijk markante plaats een invulling te 
geven is in 1984 in het gebouw het Nederlands Elektriciteitmuseum gevestigd. 

Door tegenvallende bezoekersaantallen is in 1995 het museum verplaatst.

In 1997 heeft Philip van Beek het gebouw gekocht en het plan ontwikkeld voor een multifunctioneel gebouw met een open karakter en veel glas. cdwbord.jpg (17926 bytes)

cdwhuidige.jpg (32512 bytes)

In april 1998 is het gebouw in zijn huidige staat voltooid en een fraaie aanwinst voor de binnenstad van Nijkerk geworden, waar het het gehele jaar door goed vertoeven is.

Ook 's avonds is Centrum DE WAEGH een lust voor het oog...

waaggebouw nacht2.jpg (13586 bytes)

Waaggeb sneeuw1.jpg (6217 bytes) ...terwijl de winter zorgt voor een Anton Pieck-achtig decor. 

Copyright ©2000 - 2005 Ph. van Beek
Foto's: Copyright ©Theo Slijkerman
Last update 5 june
2005
Ontwerp: IneS WebDesign    E-mail: webmaster@inesweb.com